تخلیه سپتیک کارخانه جات تولیدی و صنعتی
تخلیه استخر هوادهی
تخلیه لجن بی هوازی
تخلیه حوضچه های آرامش
تخلیه قیفی های لجن گیر
تعمیر و بهسازی تصفیه خانه
اور حال سالیانه تصفیه خانه
و کلیه امور مربوط به تصفیه خانه کارخانه خود را به ما بسپارید.
برای هماهنگی با مدیریت ا شماره ۰۹۱۲۶۶۳۴۳۲۸ تماس حاصل نمایید.
با سپاس